تبلیغات
SpashelixClub - 2-12(ملودی یا ایلین)

2-12(ملودی یا ایلین)

پنجشنبه 29 اسفند 1392 05:43 ب.ظ

نویسنده : Melodie The Angel Of The Music&Soand
ارسال شده در: Season 2 ,
سلام اینم قسمت من برین ادامه
چه بدبختی اما مجبورم برم دنبال ایلین در حال تبدیل مجیک بودم که زیر پام باز شد و زمین منو قورت داد خیلیییییییی ترسیدم و وقتی دوباره زیر پام محکم شد خیالم راحت شد چند دقیقه وایسادم و نفس گرفتم بعد شروع ردم به فرستادن امواج برای پیدا کردن ایلین صدای موسیقی که توی اواج بود بهم ارامش میداد که یکدفعه صدا ها وحشتناک شد و من رو به این و ر اون ور پرت کرد و برای بار دهم وقتی فرود اومدم ایلین رو روبروم دیدم.

خندید و گفت:هی خانم کوچولو خودت با پای خودت اومدی تا قدرتت رو بگیرم چه شجاع. من که خیلی از  تعریف کردن ازم خوشم میومدم موهامو تکونی دادم و بعد سریع گفتم:شجاع بودنم رو که درست گفتی اما اومدمشکستت بدم و ببرمت.
ایلین چند بار خنده های شیطانی کرد و گفت:اومدی منو ببری مسخره؟

بعد ناگهان دقیقا مخالف قدرتم رو تحویلم داد و من رو به نابودی بودم و برای اخرین بار موج صدا فرستادم که ناگهان همون جایی که ازش اومدم لرزید و با ناباوری جک رو ددم که پایین افتاد متاسفانه نمیتونستم کاری بکنم و ایلین سریع قیافهامون رو با قدرتش با هم عوض کرد حالا اون که شکل من شده بود پرید تو بغل جک و گفت: مرسی نجاتم دادی جک کم کم داشت باورش میشد که ناگهان من دوباره قدرتم رو به دست اوردم و با مهارت قیافهامون رو برگردوندم . ایلین به سمت من برگشت و تمام نیروش رو به سمتم پرت کرد و من بیهوش شدم

.
.
.
.
.
چشمامو باز کردم تمام بچه ها دورم بودن من موفق شده بودم اما متاسفانه قدرتم محو شده بود چون وقتی اون قدرتش رو به سمتم پرت کرده بود منبی اختیار تمام قدرتم رو به سمتش فرستادم برای همین از حال رفتم اما ایلین گروگان ما شد اما وقتی فهمیدم من غیر از قدرتم صدام رو از دست دادم و الان تو بیمارستان مدرسم داشتم دق میکردم همه ی بچه ها رفتن جک پیشم موندشب با جک فتیم تو حیاط قدم بزنیم اون اروم کلمات محبت امیز بهم میگفتو بعد اروم منو تو بغلش گرفت و بوسیدم که ناگهان از روی عشققدرت و صدام برگشت صبح با بچه ها خوش حال بودیم گه ناگهان فهمیدیم ایلین دیشب فرار کرده
خب من تا بعد از عید نیستم برای همین این رو طولانی گزشتم  عیدتون هم مبارک بووووووووووس باییییی

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 5 تیر 1395 11:03 ق.ظ