تبلیغات
SpashelixClub - Spashelix Clubs villains

Season 1


Aylin

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S1/WhichAYLIN.png

نیرو:تاریکی(البته فعلا)

تبدیل:ویتچ

سن:15

شخصیت:مغرور و کله شق شجاعه و جرعت هر کاریو که فک میکنه درسته داره و از هیچکس و هیچ چیز نمیترسه و عاشق شبه

داستان زندگی آیلین:

آیلین پرنسس سرزمین آدنیا بوده ولی همیشه با همه فرق داشته و نمیتونسته با نقشه های شیطانی برادرش ادوارد بسازه واسه همین برادرش اونو به برج ابر و پیش نادین میفرسته تا اونو تغییر بده ...


Evelin

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S1/WhichEVELIN.png

نیرو:خاکستر

تبدیل:ویتج

سن:16

شخصیت:کلا تو شخصیتش خوبی نمیگنجه بدجنس و حیله گره و شخصیت نفرت انگیزی داره و از نابود کردن دیگران لذت میبره

داستان زندگی اولین:

اولین پرنسس سرزمین خاکستر بوده ولی اونو بدلیل این که نقشه قتل خواهرش و پدرومادرشو کشیده بوده زندانی میکنن ولی اون فرار میکنه و با نادین آشنا میشه و بعد اون نادین تبدیل به بت اولین میشه ...

Derin


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S1/WhichDERIN.png

نیرو:تغییرشکل

تبدیل:ویتچ

سن:16

شخصیت:انتقامجو و عجوله و از پریا نفرت داره

داستان زندگی درین:

درین یه دختر معمولی بود که با پدرش تو یه سیاره کوچیک زندگی میکرد پدر اون یه محافظ و یه جادوگر بود ولی بعد اینکه پدرش توی جنگ کشته شد درین تسمیم میگیره که تمام پری های جهان رو نابود کنه واسه همین به برج ابر میره و بعد با نادین و اولین آشنا میشه و به اونا ملحق میشه ...

nadin


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S1/WhichNADIN.png

نیرو:آتش(آتش اژدها)

تبدیل:ویتچ

سن:16

شخصیت:شخصیت خواصی داره فوقالعاده باهوش و حسابگره و یه فرمانده به تمام معناست و رحم تو کارش نیست ولی نسبت به عشقش تماما وفاداره فوقالعاده انتقامجو و تشنه قدرت

داستان زندگی نادین:

نادین در اصل پرنسس سرزمین آتش اژدها بوده ولی چون اون یه جادوگر بود و افکار شیطانی داشت همه خانوادش اونو ترد میکنن و نادین هم در سن 15 سالگی از سرزمین خودش فرار میکنه و بعد حدود 10 ماه سرگردونی با ادوارد(برادر آیلین) آشنه میشه و عاشق هم میشن اونم یه عشق آتشین و باهم نقشه میکشن تا دنیا رو تسخیر کنن و 2 ماه بعد نادین به برج ابر میره تا جادوگرا جمع کنه و ادواردم مشقول ساختن یه ارتش میشه ...

Season 2

Evelin


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S2/witchevelin.png

نیرو:خاکستر

سن:16

تبدیل:برایت انچانت

Derin


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S2/witchderin.png

نیرو:تغییر شکل

سن:16

تبدیل:برایت انچانت

Elena amaro


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1279174/S2/eleninthemagichall.png

نیرو:خاکستر

سن:16

تبدیل:پری ارشد تبدیل کامل انچانت(هم از نوع جادوگر و هم پری)

شخصیت:شخصیت پیچیده ای داره زاتا مهروبونه ولی در عین حال مغروره و با پریای ارشد دیگ مشکل داره بدجنس نیست ولی نقشه های عجیب و منفی تو سرشه و به ترز وحشتناکی تشنه قدرته

داستان زندگی النا:

اون بعد مرگ پدر و مادرش با خواهرش هلنا تو یتیم خونه زندگی میکردن ولی یه روز اون یه نیروی تاریکو جذب میکنه و ناپدید میشه و میره پیش قویترین جادوگر جهان و اون جادوگر اونو تعلیم میده ولی زمانی که النا متوجه میشه همین جادوگر بوده که پدر مادرشو با کمک پریای ارشد کشته واسه همین اونو میکشه و به انچانت برمیگرده تا انتقام بگیره تمام کسایی رو که مسعول مرگ پدرومادرشن مجازات کنه ولی نیروش کافی نبوده و برای همین شروع میکنه به گرفتن نیروی بقیه و .....